مهندس سعید رضایی

WhatsApp Image 2019-03-04 at 15.29.33

مشاور سیستم های مدیریتی و بهره وری , مشاوره مهندسی کیفیت , مشاور امکان سنجی طرحها , مشاوره برنامه ریزی و تحلیل سیستم

سوابق تحصیلی:

  • مهندسی صنایع – دانشگاه قزوین
  • فوق لیسانس مهندسی صنایع – دانشگاه بناب

سمت اجرایی:

  • عضو بنیاد نخبگان نیروهای مسلح
  • مدیر عامل شرکت تسکو
  • سر ممیز IQS انگلستان