دکتر علی فلاح

ALI_FALAH

مشاور تولید , اتوماسیون صنعتی

سوابق تحصیلی:

  • مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیر کبیر
  • فوق لیسانس مهندسی برق – دانشگاه شاهد
  • دکترای مهندسی برق – دانشگاه تبریز

سمت اجرایی:

  • مدرس دانشگاه
  • کارشناس صنایع دفایی شهید باقری
  • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان