دکتر علی ستاری

photo_2019-02-04_12-08-25

مشاور فروش , مشاور مدیریت مالی

سوابق تحصیلی:

  • دکترای مدیریت

سمت اجرایی:

  • مدیر گروه مدیریت دانشگاه نبی اکرم
  • مشاور ارشد كسب و كار